Som ansat i sundhedsvæsenet er du naturligvis opmærksom på konsekvenserne af MRSA, ikke blot i relation til patienternes sundhed, men også på den økonomiske indvirkning, det har på din sundhedsinstitution. Det er naturligvis bydende nødvendigt, at hospitalspersonalet gør alt for at forebygge en MRSA-infektion, men hvad der måske ikke er så meget fokus på er, hvor vigtigt det ligeledes er, at hospitalets administration støtter op om det kliniske personales indsats for at holde disse infektioner fra døren. Det er beviseligt, at MRSA-infektioner ikke blot påvirker personalet, patientsikkerheden og hospitalets omdømme, men også har en betydelig indvirkning på resultatet på bundlinjen.

Her er de 10 vigtigste ting, som hospitalernes økonomidirektører skal vide om MRSA:

  1. MRSA er en type af stafylokokbakterier, som er resistent over for mange antibiotika. På hospitaler og andre sundhedsinstitutioner kan MRSA forårsage alvorlige problemer, såsom livstruende infektioner i blodbanen, lungebetændelse og infektioner i forbindelse med operation.
  2. MRSA spredes som regel ved direkte kontakt med et inficeret sår eller fra snavsede hænder, specielt sundhedspersonalets hænder. Folk, som bærer MRSA-smitten, men er symptomfri, kan også sprede bakterierne til andre og potentielt forårsage infektioner.
  3. Der er betydelig dokumentation, der viser, at MRSA-infektioner stort set, hvis ikke fuldstændigt, kan forebygges, når sundhedspersonalet følger de fastsatte guidelines fra Centers for Disease Control and Prevention.
  4. Opgjort pr. infektion er hospitalserhvervede infektioner en hel del dyrere, hvis der er tale om MRSA-infektioner, på grund af udgifter i forbindelse med varigheden af hospitalsopholdet, antibiotika, støttende foranstaltninger, efterbehandling og rehabilitering. For eksempel fordobler MRSA-bakterier næsten omkostningerne ved en infektion efter en operation fra 130.000 Kr. til EUR 260.000 Kr. og øger omkostningerne for CLABSI-infektioner (central line-associated bloodstream infection) fra 290.000 Kr. til 370.000 Kr.
  5. MRSA forlænger også indlæggelsestiden med 15,7 dage for patienter med CLABSI-infektioner og med 23 dage for patienter med hospitalsinfektioner i forbindelse med operation, hvilket yderligere øger udgifterne til infektioner for hospitalerne.
  6. I gennemsnit har patienter, der er testet positive for MRSA, 40% større risiko for at blive genindlagt inden for et år end de patienter, der er testet negative for MRSA. Den gennemsnitlige genindlæggelsestid, fra udskrivelsen fra hospitalet, er 27 dage for MRSA-positive patienter.
  7. I USA har CMS (Center for Medicare & Medicaid Services) tilføjet MRSA på listen over hospitalserhvervede infektioner, da de ikke længere vil refundere omkostningerne, hvilket betyder, at de betydelige udgifter til denne infektion ikke længere vil blive dækket af Medicare and Medicaid Services. Det er kun et spørgsmål om tid, før der kommer sammenligenlige tiltag i Danmark.
  8. Dødeligheden for patienter med MRSA-infektioner er rundt regnet det dobbelte af dødeligheden for patienter med methicillin-følsomme stafylokokinfektioner, (staphylococcus aureus), hvilket øger hospitalernes udgifter. Modsat MRSA, er MSSA-bakterien antibiotikafølsom og kan slås ihjel med methicillin.
  9. Når man evaluerer cost-benefit-forholdene ved at screene for MRSA, og dens indvirkning på udnyttelsen af sundhedsområdets ressourcer, er der to betydningsfulde foranstaltninger, der skal overvejes: udgifterne til MRSA screening og prøveresultaternes specificitet.
  10. Mellem 2011 og 2013 reducerede hospitalerne i gennemsnit MRSA-infektionerne med 8%.

Nu ved du det. Men det, at have viden, er kun den halve løsning på problemet. Den vigtige pointe her er, at MRSA-infektioner kan have meget store følgevirkninger, men at de kan forebygges. Det næste skridt på vejen til at reducere udgifterne, og i sidste ende redde liv, der måske bliver berørt af smittespredningen af MRSA, er at investere i effektive, forbyggende tiltag. Som nævnt i punkt 2 spredes MRSA ved direkte kontakt og urene hænder, og det fremgår, at den letteste og allervigtigste måde at forebygge MRSA-infektioner på er ved hjælp korrekt udførelse af håndhygiejne. Derfor er det ikke kun en investering i patientsikkerhed, at sætte de korrekte foranstaltninger i gang til at monitorere og tilskynde til overholdelse af god håndhygiejne, men også grundlaget for væsentlige besparelser på jeres hospital.