Meget tyder på, at rene hænder er den mest effektive vej til at forblive rask. Forskere har nemlig haft succes med et elektronisk system, der registrerer håndhygiejne.

Der er mange hyggelige ting ved efterår og vinter, men influenza er ikke en af dem.

Risikoen for at få influenza er til stede året rundt, men flere smittes i denne mørkere periode af året.

Det er dyrt for samfundet på grund højt sygefravær, men influenza kan også have alvorlige menneskelige konsekvenser for særligt de ældre borgere og personer med svækket immunforsvar.

Smitte med influenzavirus lyder måske harmløst, men faktisk får omkring 1 ud af 5 danskere influenza hvert år, og mellem 1.000-2.000 dør af det. I Europa dør op til 70.000 mennesker om året af influenza.

Men det er ikke kun patienterne, som det går ud over. Personalet på hospitaler og plejehjem bliver også smittet. Det kommer blandt andet til udtryk i højere sygefravær på arbejdspladserne.  

Hvad kan du gøre for at undgå influenza?

Det er heldigvis muligt at forebygge influenza. Du skal være omhyggelig med at vaske hænder eller bruge håndsprit samt hoste og nyse i engangslommetørklæder og ærmer og ikke i hænderne.

Derudover skal du undgå tæt kontakt med syge personer, og undgå at røre ved øjne, næse eller mund uden at have vasket hænder eller brugt håndsprit.

Du tænker nok, at disse råd lyder ganske banale – men forskning tyder på, at de virker.

Elektronisk system forbedrede hygiejne med 60 procent

I et dansk hygiejneprojekt, som vi har gennemført på blandt andet Bispebjerg Hospital, kan vi se, at der er et ganske lavt sygefravær blandt personalet, netop i de måneder, hvor de har et højt hygiejneniveau.

Vi har registreret personalets håndhygiejne med et elektronisk hygiejnesystem, som automatisk indsamler data og efterfølgende sammenligner hygiejneniveauet med personalets sygefravær (anonymiseret).

I løbet af projektet har personalet forbedret håndhygiejnen med omkring 60 procent ved kontakten med patienterne.

Det vil sige, at langt mere personale har husket at bruge håndsprit før og efter kontakt med patienterne. I perioden med højt hygiejneniveau har personalet også det laveste sygefravær sammenlignet med de præcis samme måneder de fem foregående år.

Dog er det uvist, om den forbedrede håndhygiejne er den direkte årsag til det lave sygefravær, eller om andre faktorer spiller ind.

Hvorfor virker håndhygiejne så effektivt?

Influenza smitter og spredes ved, at du indånder viruspartiklerne eller får dem på hænderne og derefter rører ved øjne, næse eller mund.

Influenza smitter også ved direkte kontakt som håndtryk, kys og anden tæt kontakt.

Skulle uheldet være ude, og du har fået influenza, så skån dine kolleger for smitte ved at blive hjemme fra arbejde.

God håndhygiejne nedsætter ikke kun risikoen for at få influenza, men også andre smitsomme sygdomme såsom forkølelse og maveinfektioner, der giver opkastning og diarre.

Bedre håndhygiejne på hospitaler hjælper faktisk også mod antibiotikaresistens.

Vacciner og vitamintilskud er godt – men håndhygiejne er bedst

Der er flere ting, som du kan gøre for at undgå influenza.

God håndhygiejne er dog den nemmeste og mest effektive metode til at undgå smitte og spredning af influenza. Derudover kan vaccination nedsætte risikoen for at få influenza ganske betydeligt.

En vaccination er dog ingen garanti for, at du ikke bliver smittet med influenza, men risikoen nedsættes.

Grunden er den, at der findes mange forskellige influenzatyper, og man kan ikke vaccinere mod dem alle, fordi influenzavirus løbende ændrer sig (muterer).

Det betyder, at der hvert år udvikles vacciner mod de influenzatyper, som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) tror, vil komme i omløb. Det betyder også, at man skal vaccineres hvert efterår.

Folk med D-vitamin-mangel har større risiko for influenza

En nylig stor undersøgelse har også vist, at du har større risiko for at blive smittet med en øvre luftvejsinfektion, herunder influenza, hvis du har D-vitamin-mangel.

I undersøgelsen fandt man ud af, at et dagligt D-vitamin-tilskud kan beskytte patienter mod øvre luftvejsinfektioner.

Særligt patienter med udtalt D-vitamin-mangel havde gavn af D-vitamin-tilskud.

D-vitamin fås normalt gennem kosten og bliver også dannet i huden i sommerhalvåret, hvorfor de fleste personer har et normalt niveau i kroppen.

Det kan derfor ikke anbefales, at alle får D-vitamin-tilskud om vinteren. Men hvis du har symptomer på D-vitamin-mangel såsom muskeltræthed og muskelsmerter samt tilbagevende luftvejsinfektioner, bør du gå til lægen.

Diagnosen stilles ved at måle mængden af D-vitamin i blodet og kan altså måske forhindre, at den næste influenza rammer dig.

Men god håndhygiejne er stadig den allerbedste kur.