... nu hvor alle spritter så meget hænder?

I årtier har hospitalerne forsøgt at opnå tilfredsstillende resultater for hyppigheden af udførelsen af håndhygiejne, men det reelle niveau har været påfaldende lav.

I perioden fra december 2008 til september 2010 anbragte "The American Joint Commission Center for Transforming Healthcare" en række ekspertgrupper på otte forskellige hospitaler med henblik på at måle omfanget af den manglende overholdelse af håndhygiejne og for at få klarhed over de specifikke årsager til den manglende udførelse af håndhygiejne.

På alle 8 hospitaler var overholdelsen af håndhygiejne i gennemsnit 47,5 procent, hvilket også stemmer med resultaterne fra vores baseline studier. Årsagerne var blandt andet:

 1. Uhensigtsmæssig placering af håndvask eller dispenser til hånddesinfektion
 2. Beskadiget vask eller dispenser
 3. Tom dispenser
 4. Forkert produkt ved dispenseren
 5. Glemsomhed
 6. Distraktioner
 7. Travlhed
 8. En opfattelse af at brug af handsker fjerner behovet for udførelse af håndhygiejne
 9. Utilstrækkelig uddannelse og træning i udførelse af håndhygiejne
 10. Alt for mange opgaver
 11. Manglende påmindelse, personalet imellem, om at vaske hænder
 12. Hudirritation som følge af brug af produktet
 13. Hyppige værelsesskift besværliggjorde udførelsen af håndhygiejne

Hvorfor slår indsatsen til forbedring af håndhygiejnen fejl?

Velmenende initiativer til forbedring af håndhygiejnen fører ikke blot til øget  patienttilfredshed og -pleje, men forbedrer også den generelle sundhedstilstand på den pågældende sundhedsinstitution ved at reducere de samlede infektionsrater. Imidlertid fejler disse initiativer ofte, men hvorfor?

En af de største årsager til at håndhygiejneinitiativerne fejler skyldes indstillingen, at ”alle passer samme størrelse”. Mange initiativer er virkningsløse, fordi de ikke tager højde for de hovedårsager til den manglende overholdelse af håndhygiejne, som blev offentliggjort i studiet. Det simple svar er, at det med direkte observationer og den nuværende data, simpelthen ikke er muligt, at finde frem til hvilket af de 41 problemer, som er årsag til dårlig compliance.

Sani nudge har løsningen

Sani nudge systemet giver mulighed for, at finde frem til hvor, hvornår og dermed hvorfor håndhygiejnen halter. Vi viser f.eks. hvilke patientstuer eller områder på hospitalet, hvor håndhygiejnen er dårlig. Det er muligt at punkt nummer 1, 2 eller 3 er problemet her. Altså en tom, defekt eller dårligt placeret dispenser. Systemet giver også et indblik i tid, hvilket gør det muligt at se hvilke tider af døgnet der er problemet, og om der måske har været overbelægning eller andre hændelser, som har resulteret i punkt nummer 7.