At gennemføre ændringer inden for sundhedsområdet er utroligt svært, sværere end nogensinde før, men det er bydende nødvendigt. For at holde trit med den hurtige udvikling, som finder sted, skal hospitalerne være i stand til at udnytte den viden som er tilgængelig over alt, således at det kan få indvirkning på patientplejen.

Hvis dette skal lykkes, skal hospitalerne kunne rumme kombinationen af data, komplekse arbejdsgange og et meget travlt klinisk personale. Vi har erfaret, at nedenstående punkter har fungeret godt i forbindelse med at ændre håndhygiejnekulturen på hospitaler, men disse punkter vil kunne bruges til næsten alle typer af organisatoriske ændringer.

Fokusér på ”hvad der skal gøres” og ikke på ”hvem”. Når man forsøger at gennemføre en række ændringer i medarbejdernes adfærdsmønstre, tager de fleste institutioner direkte fat i de involverede medarbejdere. Hvis en kliniker for eksempel ikke vasker hænder, vil de fleste institutioner fokusere på den enkelte medarbejders personlige grunde til ikke at gøre det. Det virker bare ikke. I stedet for at gennemføre ændringer ved at fokusere på ”hvem”, skal der i stedet fokuseres på, ”hvad skal gøres”, ved at rette opmærksomheden mod de mangler der findes i kulturen, processen og uddannelse. Grunden til at dette fungerer så godt inden for sundhedspleje er, at næsten alle klinikere er højtuddannede mennesker, som er i stand til at motivere sig selv. Ved at besvare spørgsmålet ”hvad”, kan du bruge det til din fordel, således at patientplejen bliver mere effektiv og tilfredsstillende.

Total gennemsigtighed vedr. målsætninger. Det kliniske personale har behov for at vide, hvilke standarder, de skal leve op til, ellers forventer de det værste. De frygter måske at blive afskediget, hvis deres niveau for udførelse af håndhygiejne ikke er 100%, selvom hospitalets forventninger måske i virkeligheden er lidt lavere. Vi har flere gange erfaret, at hvis der ikke formidles klare budskaber, vil personalet enten afvise det nye eller bruge alt for meget tid på at diskutere ligegyldige detaljer.

Dedikeret feedback. Nøglen til vedvarende forandringer er konsekvent at have samtaler med personalet. Det behøver ikke være lange eller indviklede samtaler, bare det at berøre emnet gør, at man har det i frisk hukommelse. For eksempel bruger vores mest succesrige hospitalskunder 30 sekunder på at tale om håndhygiejneadfærd på deres daglige møde.

Lad det være sjovt. Enhver forandring, inklusiv ændringer i håndhygiejneadfærden, kan gøres på en positiv måde. Der findes ikke nogen regel om, at alvorlige ting ikke kan gøres på en sjov måde!

Fremhæv ”hvorfor”. Vær sikker på, at alle er med på selve formålet med ændringerne. For vores kunder drejer det sig i virkeligheden ikke om at intensivere hyppigheden af håndhygiejne. Det drejer sig derimod ultimativt om patientsikkerhed og om at redde liv. Det er det, der optager medarbejderne. Det er det, der inspirerer dem til at tage godt imod forandringerne, og ultimativt forandre din sundhedsinstitution.