Kurven for indførelse af ny teknologi er på det seneste blevet et velkendt syn, da den afspejler udbredelsen af næsten enhver teknologisk nyskabelse. Det er de 2,5% af befolkningen, der er innovative, der typisk ser den største fordel ved at være de første til at tage noget nyt til sig. De tager dog også sommetider de største risici, da den nye opfindelse måske, på det tidspunkt, endnu er uprøvet.

Industrien for elektronisk monitorering af håndhygiejne har nu nået fasen for tidlig indførelse og er blevet godt modtaget af hospitaler i hele verdenen. Teknologien er afprøvet og gennemtestet, således at der ikke længere er nogen risiko ved at indføre den. Mens der stadig er et stort potentiale for de hospitaler, som kommer med i denne fase, er der kun begrænsede muligheder for at udnytte disse fordele maksimalt. Her følger 2 stærke fordele ved at installere teknologien med elektronisk monitorering af håndhygiejne, nu frem for senere:

  • Frit valg har øget krav for kvalitet. Patienter bliver i stigende grad opmærksomme på problemet med sundhedsrelaterede infektionssygdomme, takket være mediernes rapportering om infektionsrisiko og beretninger fra tidligere ramte på de sociale medier. Efter frit sygehusvalg undersøger patienterne i højere grad, hvilket hospital de skal vælge til en ikke akut behandling, og i den forbindelse spiller infektionsraten på det enkelte hospital en vigtig rolle. På et tidspunkt vil alle hospitaler benytte sig af elektronisk monitorering til kontrol af håndhygiejne, og markedet vil være i ligevægt, men indtil da, vil de, der på et tidligt tidspunkt indfører den nye teknologi, have en klar fordel. Patienterne vil spørge sig selv "skal jeg vælge et hospital, hvor jeg ikke ved hvor gode de er med håndhygiejnen. Eller skal jeg vælge det hospital, hvor jeg ved, at de er det?"
  • Differentiering af markeder. Hvordan differentierer et hospital sig fra sine konkurrenter? Ved at være innovativt og på forkant med udviklingen. Nogle institutioner vælger metoden med direkte observation til optimering af håndhygiejne, mens andre vælger mere præcise, højteknologiske løsninger. Nogle foretager direkte observationer hver uge og andre kun én gang om året og nogle slet ikke. Dette danner grundlag for deres forståelse for, hvor gode de er til at udføre håndhygiejne. Du kan læse mere om problemerne ved dette her. Ved at have fokus på systemer der målbart øger patientplejen, kan hospitaler og plejehjem få en konkurrencemæssig fordel.

De nye elektroniske systemer til monitorering af håndhygiejne er ikke ligesom de tidligere generationer af RFID-løsninger eller gruppe- og algoritmebaserede systemer. De ældre teknologier fokuserer kun på kontrol og rapportering og lader det hårde arbejde, med at ændre hygiejneadfærden, være op til den enkelte institution. Teknologien i dag er meget mere avanceret, i form af mulighed for øjeblikkeligt feedback i realtid, som minder sundhedspersonalet om at desinficere hænderne. Det er en ægte teknologisk nyskabelse, som gør en forskel, og som redder liv. Nu er det tid til at I bliver blandt de førende inden for anvendelsen af ny teknologi og høste frugterne af det, før det er for sent.