januar 11, 2018Comments are off for this post.

Fact du skal vide om MRSA

Som ansat i sundhedsvæsenet er du naturligvis opmærksom på konsekvenserne af MRSA, ikke blot i relation til patienternes sundhed, men også på den økonomiske indvirkning, det har på din sundhedsinstitution. Det er naturligvis bydende nødvendigt, at hospitalspersonalet gør alt for at forebygge en MRSA-infektion, men hvad der måske ikke er så meget fokus på er, hvor vigtigt det ligeledes er, at hospitalets administration støtter op om det kliniske personales indsats for at holde disse infektioner fra døren. Det er beviseligt, at MRSA-infektioner ikke blot påvirker personalet, patientsikkerheden og hospitalets omdømme, men også har en betydelig indvirkning på resultatet på bundlinjen.

Read more

december 4, 2017Comments are off for this post.

5 grunde til at direkte observationer ikke er den bedste metode mere

Håndhygiejne er i vide kredse anerkendt for at være det allervigtigste grundlæggende aspekt i forbindelse med reduktion af sundhedsrelaterede infektionssygdomme. Måling af hyppigheden af det kliniske personales udførelse af håndhygiejne er kritisk, for at kunne tage fat på dette problem. Indtil for nylig var der kun én måde at gøre det på, nemlig ved hjælp af metoden, direkte observation, dvs. ved at have nogle ”hemmelige observatører” placeret på hospitalsgangene for at notere ned, om det kliniske personale udførte håndhygiejnen eller ej. Direkte observation blev betragtet som det absolut bedste vurderingsgrundlag inden for monitorering af håndhygiejne, fordi det i realiteten var den eneste metode til at måle udførelsen på. På trods af den brede accept af vigtigheden af håndhygiejne er hyppigheden for udførelsen stadig et problem på næsten alle hospitaler. Lad os være realistiske. Hvis metoden med direkte observation var svaret på problemerne, ville gennemsnittet for hele landet stadig ikke ligge under 50%. Til dato har teknologien endnu ikke kunnet erstatte den direkte observation i kampen om at være det bedste vurderingsgrundlag, selvom den helt klart er langt mere effektiv end direkte observation. Sani nudge’s nye elektroniske system til monitorering af håndhygiejne overvinder mange af de markante begrænsninger, der konsekvent har forstyrret den direkte observation. Herunder præsenteres de fem vigtigste årsager til, at direkte observation ikke længere kan betragtes som det allerbedste vurderingsgrundlag inden for overvågning af håndhygiejne.

Read more